Odfrankowienie lub unieważnienie kredytu

Masz kredyt we frankach, ale nie wiesz, jak rozpocząć walkę z bankiem? Zastanawiasz się, czy Twoja umowa to kredyt indeksowany lub denominowany? Chciałbyś wiedzieć, jakie dokumenty należy zgromadzić? Zapraszam do zapoznania się z krótką instrukcją w sprawach frankowych.

Kredyt indeksowany czy denominowany  w sprawach frankowych

Pierwszym krokiem w walce o odfrankowienie lub unieważnienie kredytu jest ustalenie, z jakim kredytem mamy do czynienia. Interesują nas dwa rodzaje kredytów.

Pierwszy to kredyt indeksowany do waluty obcej, czyli kredyt udzielony oraz wypłacony w złotówkach, ale waloryzowany (indeksowany) do kursu franka szwajcarskiego. Kredyt ten polega na uzależnieniu spłaty każdej raty od bieżącego kursu franka szwajcarskiego. 

Przykład zapisu kredytu indeksowanego do waluty obcej: „Bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji Kredytobiorcy kwotę w wysokości […] złotych. Kredyt jest indeksowany do waluty obcej CHF.” (§ 2 ust. 1 umowy o kredyt hipoteczny z POLBANK EFG S.A.).

Drugi z kredytów, denominowany, polega na tym, że kredyt wypłacany jest w złotówkach, ale w samej umowie kwota wyrażona jest w walucie obcej (franku szwajcarskim).

Przykład zapisu: „ „Na warunkach określonych w umowie PKO BP SA zobowiązuje się pozostawić do dyspozycji Kredytobiorcy kredyt w kwocie ***** (słownie: franków szwajcarskich: ******)” (umowa kredytu mieszkaniowego WŁASNY KĄT hipoteczny).

Dokumenty potrzebne do odfrankowienia lub unieważnienia kredytu we frankach

Jeśli ustaliłeś, z jakim kredytem frankowym masz do czynienia, kolejnym krokiem jest zebranie niezbędnej dokumentacji. Oczywiście podstawowe dokumenty to umowa, regulaminy oraz wszelkie aneksy podpisywane z bankiem.

W przypadku kredytu indeksowanego do ustalenia kwoty, jakiej możemy domagać się od banku, potrzebne będzie zestawienie zawierające historię spłaty kredytu ze wskazaniem daty i wysokości spłacanych rat wyrażonych w tej walucie, w której dokonaliśmy spłaty wraz z oprocentowaniem stosowanym przez bank do każdej z rat.

Ponadto, bank w zestawieniu powinien przedstawić także informacje dotyczące wysokości oraz daty wypłaty każdej transzy kredytu oraz potwierdzenie wysokości i daty naliczenia wszelkich innych należności związanych z kredytem.

Dzięki powyższym dokumentom powinniśmy ustalić wysokość kwoty, którą wskażemy w pozwie o zapłatę przeciwko bankowi. Pamiętaj jednak, że do prawidłowego wyliczenia nadpłat oraz innych kwot przy kredycie indeksowanym konieczna może okazać się pomoc specjalisty z dziedziny rachunkowości.

Jeśli chodzi o kredyt denominowany potrzebujemy jedynie zestawienia wszystkich płatności, jakich dokonywaliśmy na rzecz banku w związku z kredytem frankowym. W przypadku kredytu denominowanego nasze żądanie sprowadza się do unieważnienia umowy frankowej i zwrotu wszystkich wpłaconych do banku kwot. Wyliczenie w tym przypadku jest o wiele prostsze niż przy kredycie indeksowanym.

Dalsze kroki w celu odfrankowienia lub unieważnienia kredytu

Po analizie treści umowy frankowej, zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji i wyliczeniu kwoty jakiej możemy domagać się od banku pozostaje nam albo złożenie pozwu do sądu albo – jeśli chcemy jedynie przerwać bieg przedawnienia – złożenie reklamacji do banku i następnie wniosku do Rzecznika Finansowego bądź wniesienie do sądu wniosku o zawezwanie do próby ugodowej.

Jeśli podejmiemy decyzję o skierowaniu pozwu do sądu, powinniśmy wiedzieć, z jakimi może się wiązać  to kosztami. Po pierwsze, jest to opłata sądowa, która wynosi 5 % od dochodzonej kwoty, przy czym nie może ona być wyższa niż tysiąc złotych.

Po drugie, są to koszty zastępstwa procesowego profesjonalnego pełnomocnika, które są ustalane w zależności od wysokości kwoty wskazanej w pozwie. Kwotę tę ustalimy w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych.

Po trzecie, w przypadku kredytu indeksowanego mogą to być koszty biegłego, który wyliczy wysokość nadpłat.

Jeśli zastanawiasz się czy Twoja umowa to kredyt indeksowany bądź denominowany albo nie wiesz jak zgromadzić niezbędne dokumenty, skontaktuj się ze mną, a ja pomogę Ci załatwić wszystkie formalności.

Źródło tekstu: https://kancelaria-slaski.pl/odfrankowienie-lub-uniewaznienie-kredytu/