Mass collect – usługa dla dużych i małych firm

Szukasz więcej informacji dotyczących tego, co to jest mass collect? Wejdź na https://flobo.io/mass-collect/.

Mass collect to usługa, która opiera się na identyfikacji płatności masowych. Opisujemy w skrócie, jak funkcjonuje mass collect i jak ułatwia organizację dużym oraz małym przedsiębiorstwom.

Mass collect – korzyści z nadania kontrahentom unikalnych numerów rachunków

Działanie mass collect jest zasadniczo niezwykle proste. Polega na przydzieleniu wszystkim klientom unikalnego numeru rachunku, który staje się równocześnie ich identyfikatorem. Takie podejście jest użyteczne wszędzie tam, gdzie co miesiąc obsługiwana jest znaczna grupa klientów, czyli np. w szkołach prywatnych, w firmach telekomunikacyjnych, jak również wszystkich działalnościach, gdzie wykorzystuje się systemy abonenckie (m.in. w obiektach sportowych). Należności wpływające w systemie mass collect trafiają na jeden firmowy rachunek bankowy, jednakże uprzednie przydzielenie kontrahentom unikatowych numerów rachunków umożliwia ich efektywniejszą identyfikację, bez względu na to, jaką metodę wybrali oni do dokonania przelewu (przelew z karty, przelew pocztowy lub tradycyjny przelew). Korzystanie z mass collect przekłada się także na szybsze księgowanie należności aniżeli podczas księgowania przez pracownika, a zarazem na wyeliminowanie możliwych omyłek, które mogą zdarzyć się w trakcie tego procesu.

Mass collect również dla firm rozliczających poniżej stu faktur

Chociaż mass collect nie jest obecnie oferowane we wszystkich bankach (mają ją m.in. ING Bank Śląski i wybrane banki spółdzielcze) warto rozważyć jego wykorzystanie w firmie, także takiej, która miesięcznie obsługuje poniżej 100 dokumentów księgowych. Wdrożenie mass collect niesie ze sobą bowiem pewne korzyści, jak np. oszczędność czasu pracowników, możliwość połączenia z platformą finansowo–księgową (a więc łatwiejsze monitorowanie wpływających należności) czy integracja z narzędziami Finance Automation. Taką polską aplikacją przeznaczoną do automatycznej obsługi należności jest Flobo. Pozwala ona nie tylko na połączenie z systemem mass collect banku, ale posiada także funkcję przesyłania notyfikacji o nadchodzących terminach płatności oraz windykacji, co po jakimś czasie owocuje zwiększeniem terminowości u klientów, którym wystawia się faktury.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]