Nota księgowa na 40 euro – kiedy i jak wystawiać?

Szukasz więcej informacji o nocie księgowej na 40 euro? Wejdź na flobo.io

Każdy przedsiębiorca prędzej lub później zderza się z kontrahentami, którzy nie wnoszą opłat za wystawione ich faktury w wyznaczonym terminie. Niecałe dziesięć lat temu był to znaczny problem dla biznesmenów. Na szczęście od 2013 r. w razie wyniknięcia zwłoki w opłacaniu należności polskie ustawodawstwo dało możliwość wystawiania opieszałym partnerom not księgowych w kwocie 40 euro.

Kiedy według ustawy można wystawić notę księgową na 40 euro, a kiedy na wyższe kwoty

Artykuły ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych stanowią, iż wierzyciel może dopominać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość tej kompensaty zależna jest od kwoty niezapłaconego świadczenia pieniężnego. Jeżeli należność nie przekracza 5 tys. zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy zadłużeniu wyższym niż ta kwota, lecz nie większym niż 50 tys. zł, wierzyciel od 2020 r. ma natomiast prawo wystawić notę na 70 euro, a kiedy wartość świadczenia pieniężnego przewyższa 50 tys. zł – notę na kwotę 100 euro. Wypada zaznaczyć, że taką notę można przekazać dłużnikowi od razu po wystąpieniu opóźnienia w płatności, co więcej bez wymogu uprzedniego upomnienia o przekroczeniu terminu. Wypada jednak rozważyć czy wysłanie kontrahentowi ekspresowo noty księgowej na 40 – albo więcej – euro nie naruszy utrzymywanych nierzadko przez wiele lat dobrych kontaktów partnerskich. Przecież przyczyną opóźnienia w przelaniu opłaty mogą być przejściowe kłopoty finansowe albo jednorazowe niedopatrzenie dłużnika, a nie jego intencjonalne działanie. Z tego też powodu, nota księgowa winna być raczej jednym z kolejnych kroków działań upominawczych.

Sprawdź gdzie znaleźć darmowy generator not księgowych

W momencie, kiedy wierzyciel ostatecznie decyduje się na wystawienie noty księgowej, zaczyna zastanawiać się, w jaki sposób należy przeliczyć jej wysokość na złotówki, bowiem obowiązujące prawo mówi o nocie w walucie euro. Wytyczne w tym zakresie wyszczególniono w przytoczonym powyżej akcie prawnym – kwotę rekompensaty w PLN oblicza się na bazie średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym minął termin spłaty za świadczenie pieniężne.

Wierzycieli zapraszamy do wypróbowania generatora not księgowych, udostępnionego bezpłatnie na stronie Flobo – autorskiej aplikacji automatyzującej obsługę należności, która posiada również innowacyjny moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]