Twoi kontrahenci są nieterminowi? Może czas przejść na metodę kasową?

Porządna porcja informacji o metodzie kasowej. Przeczytaj koniecznie!

Właściciele firm najczęściej rozliczają się z urzędem skarbowym metodą memoriałową, wedle której obowiązek zapłaty podatku VAT pojawia się w momencie wystawienia faktury za realizację usług czy sprzedaż towaru. W tej sytuacji fiskus nie nie rozpatruje czy na konto płatnika VAT wpłynęła należność od kontrahenta. W przypadku metody kasowej rozliczenie podatku od towaru i usług zachodzi nie wcześniej niż po wpływie płatności od kontrahenta.

Rozliczenie metodą kawową – strategia na podtrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstwa

Brak wykonania opłat w terminie nie jest rzadkością. Właściciele firm często znajdują się w sytuacji, kiedy są zmuszeni kilka razy przypominać kontrahentowi o przelewie należności za wykonane usługi bądź sprzedane towary. Jeśli to zdarza się regularnie, nawet znakomicie radząca sobie firma może utracić płynność finansową, nie opłacić wszystkich podatków w ustawowym terminie i w efekcie narazić się na bardzo wysokie grzywny nałożone przez fiskusa. Na szczęście tak zwani mali przedsiębiorcy, czyli firmy których przychód ze sprzedaży w poprzednim roku nie przekroczył łącznie z podatkiem dwóch milionów euro, mogą korzystać z metody kasowej zawieszając tym samym termin rozliczenia podatku do momentu otrzymania należności od kontrahenta. Ze względu na sprecyzowany przez prawo limit z metody kasowej może skorzystać stanowcza większość krajowych przedsiębiorców, jednak powinni oni pamiętać, że stosowanie z tej drogi rozliczenia działa również w odwrotnym kierunku. Jeżeli więc sami mają trudność z dochowaniem terminów płatności, nie mogą potrącić podatku VAT z faktury zakupowej dopóki nie uiszczą stosownej należności. O zamiarze skorzystania z metody kasowej należy zawiadomić urząd skarbowy poprzez złożenie druku VAT-R. Wymagane jest także przejście na kwartalne rozliczenie podatku VAT i odpowiednie umieszczenie na każdej wystawionej fakturze dopisku “metoda kasowa”.

Metoda kasowa zmusza do regularnego kontrolowania otrzymywanych należności

Metoda kasowa rozliczenia podatku Od towarów i usług jest nieraz odradzana mniejszym przedsiębiorcom przez obsługujące je biura rachunkowe. Zwykle powodem tego jest po prostu kwestia codziennego monitorowania otrzymywanych należności związanych z działalnością gospodarczą. Metoda kasowa zmusza bowiem do skrupulatnego ich pilnowania, żeby nie przegapić terminu uiszczenia podatku VAT. W przypadku działalności wystawiających każdego miesiąca nie więcej niż kilkanaście faktur nie powinno być z tym problemu. Z kolei już przy stu i więcej fakturach kontrola przelewów pojawiających się na koncie firmowym może zajmować nawet parę godzin dziennie. Dla takich przedsiębiorstw polecanym rozwiązaniem, które umożliwia zaoszczędzenie czasu oraz redukcję ryzyka omyłek przy księgowaniu, jest użycie oprogramowania służącego do automatycznego monitoringu należności, jakim jest Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]