Tymczasowy rachunek sprzedaży czyli co to jest proforma?

Szukasz szczegółowych informacji dotyczących tego, jak wygląda faktura proforma? Skieruj się na ihpweb.pl/co-to-jest-faktura-proforma/.

Każdy kto prowadzi własne przedsiębiorstwo, ale także i większość osób realizujących zakupy w sieci, miał kontakt choć raz z fakturą proforma. Nie każdy jednak wie, czym naprawdę jest ten dokument i czym odróżnia się on od normalnej faktury.

Co to jest faktura proforma?

Po łacinie pro forma oznacza „prowizorycznie”, więc nierzadko spotykamy się z wyjaśnieniem, iż faktura proforma to tymczasowy rachunek sprzedaży. I owszem, taka faktura nie jest dokumentem księgowym, tym samym nie ujmuje się jej w księdze przychodów i rozchodów czy w ewidencji księgowej. Rekomenduje się natomiast zostawić ją np.w celu dopełnienia dokumentacji transakcji.

Faktura proforma powinna być traktowana raczej jako dokument handlowy, który rodzajem przedłożenia jakiejś oferty. Nie jest dowodem kupna artykułów czy zrealizowania usługi, a więc zgodnie z przepisami ustawy o VAT nie nie może stanowić podstawy do odliczenia wskazanej w niej kwoty podatku VAT. Czy zatem faktura proforma jest wiążąca? Nie, bowiem mówi o sprzedaży lub usłudze, która jeszcze nie jest zrealizowana, tym samym warunki transakcji w niej zaprezentowane mogą w każdej chwili być zmodyfikowane.

Jak wygląda i kiedy nie wolno wystawić faktury proforma?

Faktura proforma zawiera te same dane i wygląda podobnie jak faktura VAT, czyli:

  • miejsce i datę jej wystawienia,
  • dane stron (odbiorcy i wystawcy),
  • nazwę towarów lub usług, stanowiących przedmiot transakcji (wespół z wykazaniem ich ilości, jednostek miary itd.),
  • wartość brutto oraz netto (zarówno pojedynczych produktów i usług, jak i wartość pełnego zamówienia) opisana również słownie,
  • informacja o wysokości naliczonych rabatów,
  • stawka i naliczona z tego tytułu wysokość podatku VAT,
  • określenie terminu zapłaty,
  • wskazanie terminu realizacji usługi bądź doręczenia towaru.

Taką fakturę wystawca musi oznakować zauważalnie w tytule określeniem “PRO FORMA”, aby łatwo można było rozróżnić ten dokument od stosownej faktury VAT, wywołującej skutki podatkowe. Trzeba także mieć na uwadze, że ten rodzaj faktury nie zwalnia z obowiązku dostarczenia klientowi wiążącej faktury VAT. Co ważne, faktury proforma nie przygotowuje się w przypadku, gdy klient zapłaci w całości za przedmiot transakcji bądź wpłaci przedpłatę.