Windykacja już nigdy nie będzie czasochłonna – poznaj aplikację Flobo

Zobacz więcej szczegółów o automatycznej windykacji należności na https://bit.ly/34eI4gi.

Jest wiele przeróżnych powodów, dlaczego klienci spóźniają się z opłatą za wykonane zlecenie. Problem z przeterminowanymi fakturami mają zarówno przedsiębiorców, którzy oferują usługi dla biznesu, jak również przedsiębiorstwa z profilem działalności ukierunkowanym na odbiorców indywidualnych.

Windykacja – czynności, dążące do ściągnięcia zaległości

Wierzyciel ma prawo dochodzić swojej własności poprzez windykację. Choć termin ten prawie każdemu negatywnie się kojarzy, tak naprawdę oznacza to procedurę w trakcie której prowadzi się w stosunku do dłużnika szereg działań zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Działania te mają na celu wyegzekwowanie spłaty zaległości. To tak zwana windykacja polubowna, czyli regularne monitowanie dłużnika i przypominanie o konieczności przelania opłaty. O ile ta metoda windykacji nie przyniesie efektu, następną alternatywą jest windykacja sądowa. Jeżeli przedsiębiorstwo świadczy usługi wobec kilkudziesięciu czy nawet kilkuset klientów i miesiąc w miesiąc generuje podobną liczbę faktur i paragonów, niebezpieczeństwo, że jakiś procent opłat nie będzie wniesiony w określonym czasie bezsprzecznie rośnie. W uporządkowaniu całej procedury powiązanego z księgowaniem faktur pomoże robot Flobo, służący do automatycznej obsługi należności, który posiada również opcję prowadzenia automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja – proces upominania o konieczności zapłacenia za fakturę

Aplikacja Flobo nie tylko sprawdza, czy na konto bankowe wpłynęła płatność od klienta, ale w przypadku wykrycia jej braku w określonym czasie, inicjuje ona procedurę przypominania o obowiązku opłacenia faktury. Właściciel firmy korzystający z tej aplikacji może ustawić swoje harmonogramy czynności wszczynanych wobec nie płacących kontrahentów, określając m.in. interwały pomiędzy poszczególnymi wiadomościami upominającymi. Informacja o zbliżającym się terminie przelewu za fakturę wysyłana jest z aplikacji dodatkowo przed jego wygaśnięciem do tych kontrahentów, którzy w ciągu minionego kwartału dwukrotnie wykonali przelew z opóźnieniem oraz tych którzy nie zapłacili faktury w terminie w zeszłym miesiącu. Jeśli wiadomości z przypomnieniem nie przyniosą skutków, dalszymi etapami automatycznej windykacji należności prowadzonymi przez robota Flobo jest wystawienie noty księgowej w wysokości 40 euro, a potem zgłoszenie informacji o dłużniku do BIG. Na końcu, gdy wymienione powyżej kroki będą nieskuteczne, Flobo prześle sprawę do e-sądu.

Korzystanie z aplikacji do automatycznej księgowości i windykacji oszczędza liczne godziny przeznaczane na monitorowanie wpływających przelewów, a po pewnym okresie skutkuje także ogromną poprawą terminowości u klientów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]