Cechy żywności ekologicznej

Na https://artmankiszonki.pl/pl/c/Zywnosc-ekologiczna/15 odnajdziesz więcej szczegółów o przetworach ekologicznych.

Od szybkiego rozkwitu przemysłu żywieniowego, który rozpoczął się na początku zeszłego stulecia, produkty konsumowane przez nas na co dzień zaczęto coraz częściej nasycać przeróżnymi substancjami przedłużającymi ich żywotność. Lecz wraz z dojrzewającą wiedzą konsumentów odnośnie tego, co konsumują i jak może to oddziaływać na ich samopoczucie, w ostatnim czasie coraz chętniej poszukują oni wyrobów wyprodukowanych z żywności nieprzetworzonej.

Ekologiczna żywność – z upraw nie wykorzystujących syntetycznych pestycydów i nawozów

Aby dany produkt trafiający na półki sklepowe w Polsce mógł nazywać się „eko”, musi sprostać kilku wymogom. Żywność eko oraz artykuły z niej wytwarzane muszą pozyskać konkretne certyfikaty nadawane przez wyznaczone do tego instytuty. Fundamentalnym jednakże cechą spożywczych artykułów ekologicznych jest to, że użyte do ich przyrządzenia owoce oraz warzywa kultywowano z zachowaniem głównych obostrzeń rolnictwa ekologicznego. To znaczy, że rolnicy nie korzystali z chemicznych nawozów ani środków ochrony roślin mogących mieć szkodliwy oddziaływanie nie tylko na zdrowie ludzi, lecz które też szkodzą ekosystemowi. Niektóre bowiem nawozy wywołują zakwaszenie gleby lub zatruwają wody gruntowe, a opryski pół silnymi pestycydami często są przyczyną śmierci pożytecznych organizmów. Tymczasem w efekcie ekologicznej uprawy rośliny mają niższą zawartość metali ciężkich, azotynów oraz azotanów, a to oznacza, iż mniej tych niepożądanych związków przeniknie do organizmu ich konsumentów.

Co powinno znaleźć się na etykiecie zdrowej żywności

Przetwory eko podlegają nieprzerwanemu nadzorowi w każdej fazie produkcji, w tym również podczas przewozu i składowania. Co istotne, gdy produkt spełnia wymogi, jego wytwórca prócz typowych informacji między innymi o dacie przydatności do spożycia, masie netto, kraju produkcji składników, warunkach składowania czy wartościach odżywczych, musi dodatkowo obligatoryjnie podać numer ID organu kontrolnego dany produkt i zamieścić logo produkcji ekologicznej Unii Europejskiej, czyli białe gwiazdy ułożone w kształt liścia. Szukając żywności ekologicznej warto zatem czytać uważnie etykiety wyrobów, a zamawiając je online bezpośrednio od producenta sprawdzić, czy zamieścił on na stronie informację o uzyskanych certyfikatach.

Nasze dane adresowe:
"ARTMAN" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
Niedomicka 47
33-132 Niedomice

Mob.: +48 669 997 776
E-mail: [email protected]