Najpopularniejsze technologie i materiały do druku 3D

Znajdź materiały do druku 3D.

CadXpert posiada wszechstronną ofertę materiałów do drukarek 3D: tworzywa termoplastyczne, żywice fotopolimerowe i inne. Materiały do druku 3D można pogrupować na następujące kategorie:
– SLS – spiekany selektywnie materiał poliamidowy,
– SLA – żywice fotopolimerowe o rozmaitych własnościach, które utwardza się promieniem laserowym,
– PolyJet – ciekłe żywice fotopolimerowe, utwardzane ultrafioletem,
– FDM (skrót fused deposition modeling) – warstwy topionych tworzyw termoplastycznych (filamentów). Wyróżniamy tu 2 podkategorie: FDM do ekspresowego prototypowania z niezbyt kosztownych termoplastów oraz FDM przemysłowe służące do zaawansowanej produkcji z funkcjonalnych materiałów termoplastycznych.

Filament do drukarki 3D – prosty do modelowania termoplast

Filament to materiał stosowany w drukarkach 3D pracujących w technologii FDM. To tworzywo i technologia druku są wykorzystywane do ekspresowego prototypowania z prostych w obróbce termoplastów, jak również do testowania funkcjonalnego i seryjnej produkcji. Jakie filamenty są najczęściej stosowane do druku 3D? Zazwyczaj sięga się po proste w obróbce PLA (poliestry alifatyczne), tworzywa inżynieryjne (m.in. te o wysokiej udarności) bądź wyróżniające się specjalnymi cechami (przykładowo ogniotrwałością). Technika druku FDM daje rezultaty równe wydrukom otrzymanym przy pomocy pozostałych popularnych metod, czyli termoformowania czy wtrysku. Podstawowe atuty filamentów to przystępna cena idąca w parze z dobrą jakością druku, ogromna dostępność, a także proekologiczny sposób ich produkcji (nietoksyczny a przy tym czysty, w związku z tym wykonane z jego pomocą prototypy mogą być wykorzystywane np. w biurach).
W technologii FDM firma CadXpert oferuje materiały:
– elastomery,
– inżynieryjne,
– do szybkiego prototypowania.

Inne materiały do drukarek 3D – przeznaczenie żywic fotopolimerowych

Nie licząc filamentów, w asortymencie CadXpert znajdują się również inne materiały do drukarek 3D. Te przeznaczone do technologii Polyjet to m.in.:
– wysokotemperaturowe,
– gumopodobne,
– imitujące polipropylen.
PolyJet jest uważana za kompleksową a przy tym nadzwyczaj dokładną technologię druku 3D. Poszczególne warstwy ciekłych żywic fotopolimerowych są utwardzane kolejno za pomocą światła UV. Dzięki swoim właściwościom mają zastosowanie przeważnie jako modele: inżynieryjne, koncepcyjne, anatomiczne czy imitujące wyrób końcowy. Z tego materiału wytwarzane są także opakowania, pojemniki i inne produkty użytkowe.
Z kolei w technologii SLA (inaczej w stereolitografii) są to między innymi materiały:
– odlewnicze,
– dentystyczne,
– inżynieryjne,
– standardowe.
Jakie zastosowanie ma płynna żywica fotopolimerowa, którą utwardza się promieniem lasera? Dość szerokie. Głównie wykorzystujemy ją w branży medycznej i przemyśle do wydruku 3D prototypów oraz projektów koncepcyjnych, jak również różnorodnych elementów, w których potrzebujemy osiągnąć efekt wygładzonej powłoki.

Nasze dane adresowe:
CadXpert
ul. Ciepłownicza 23
31-574 Kraków

Tel.: +48 (12) 307-25-24
Mob.: +48 607-982-124, +48 501-473-209
E-mail: [email protected]