Stalowe kontenery na odpady dla różnych gałęzi przemysłu

Dowiedz się, gdzie zamówić kontener na odpady.

Nie wszystkie odpady mogą trafić do pojemników na surowce wtórne albo zmieszane. Dotyczy to głównie tych, które powstają w trakcie wszelkiego typu prac budowlanych i renowacji, jak również odpadów przemysłowych. Muszą one zostać przetransportowane do wyznaczonego punktu zbiórki selektywnej, gdzie będą poddane utylizacji zgodnie z przepisami o odpadach. W rozlicznych przypadkach mogą jednakże wyniknąć trudności związane z przechowywaniem i przewozem odpadów. Aby się przed nimi ustrzec, trzeba zaopatrzyć się w kontenery na odpady przystosowane do ich specyfiki.

Kontenery na odpady – na materiały sypkie albo gruz

Najprostsze kontenery otwarte są przeznaczone do magazynowania i przewozu gruzu, starych mebli, opakowań i podobnych odpadów. Dodatkowo w użyciu są też kontenery uszczelniane, które znakomicie zdają egzamin przy wywozie nieczystości półpłynnych i ciekłych (m.in. tych pochodzących z oczyszczalni ścieków). Uszczelniane łączenia są też konieczne w przypadku kontenerów na śmieci miałkie, jak granulaty, wióry metalowe czy trociny. Proces ich załadunku ułatwia zainstalowana fabrycznie podawarka ślimakowa. Najprostsze do przewożenia są oczywiście kontenery rolkowe, wyposażone w mechanizm ułatwiający ich przemieszczanie.

Kontenery otwarte – dla których podmiotów?

Adresatami oferty producentów kontenerów na odpady są najróżniejsze podmioty. Wśród nich można znaleźć m.in. brygady sprzątające i zajmujące się opróżnianiem mieszkań, przedsiębiorstwa budowlane, jak również wszelkiego rodzaju zakłady produkcyjne. Na kupno kontenerów na odpady decydują się podmioty świadczące usługi wywózki gruzu i odpadów wielkogabarytowych. Użyczają je one klientom, a po wypełnieniu transportują do punktu legalnego ich składowania bądź recyklingu.

Nasze dane adresowe:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]