Badania psychologiczne kierowców – kto ma obowiązek je wykonać?

Zamów badania psychologiczne Bielsko Biała

Przepisy prawne zobowiązują niektórych kierowców do przeprowadzenia badań psychologicznych i psychotechnicznych. Czym one są i kto musi je zrobić?

Badania psychologiczne kierowców – dla kogo niezbędne?

Nie każdy kierowca zobowiązany jest poddać się tego typu badaniom. Są one niezbędne w przypadku dla instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów, kierowców tramwajów oraz pojazdów uprzywilejowanych, przedsiębiorców dokonujących przewozów drogowych. Widać więc, że są to badania potrzebne kierowcom zawodowym. Pozostałych kierowców konieczność ta może dotyczyć wyłącznie w sytuacji, kiedy zostaną oni skierowani na nie przez pewne instytucje – czyli na przykład przez Policję – po spowodowaniu groźnego wypadku.
Istotą testów jest zbadanie osobowości, sprawności psychomotorycznej i sprawności umysłowej kierowcy, co ma zapewnić bezpieczeństwo jemu i pozostałym uczestnikom ruchu drogowego oraz zapobiegnięcie nieszczęściom, które mogą być spowodowane na przykład przez brak koncentracji czy zbyt wolny refleks.

Jak wyglądają badania psychologiczne kierowców?

Badania, jakim poddawani są kierowcy, nie należą do skomplikowanych. Polegają sprawdzeniu reakcji psychomotorycznych z użyciem odpowiedniej aparatury. W toku badań bierze się pod uwagę wiek kierowcy, gdyż badane parametry obniżają się wraz z wiekiem, a więc konieczne jest przyjęcie właściwego punktu odniesienia.
Jeśli chodzi o ważność wyników, to badania kierowców zwykle przeprowadza się co pięć lat, lecz gdy ukończyli 60 lat – co trzydzieści miesięcy, natomiast kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, którzy ukończyli sześćdziesiąt pięć lat, muszą przeprowadzać badania corocznie.

Nasze dane adresowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]