Jakie usługi świadczy tłumacz przysięgły języka rosyjskiego?

Tu uzyskasz więcej szczegółów o tłumacz przysięgły rosyjski Kraków

Ostatnie lata to okres napływu do Polski studentów i pracowników ze Wschodu. Przeważają wśród nich Rosjanie oraz Ukraińcy. To powoduje, iż pojawił się popyt na usługi świadczone przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – zwłaszcza rosyjskiego, którym posługuje się także znaczna część Ukraińców. Dotyczy to szczególnie tłumaczy przysięgłych, posiadających uprawnienia do tłumaczenia dokumentów osobistych oraz urzędowych – a te w głównej mierze są konieczne do rozpoczęcia pracy czy też nauki w naszym kraju.

Tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego – w jakich przypadkach są potrzebne?

Jedynie tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest uprawniony do przekładu wszelkiego typu oficjalnych zaświadczeń wydanych przez urzędy z Białorusi, Ukrainy, Rosji bądź Kazachstanu. Należą do nich między innymi świadectwa ukończenia szkół i maturalne, prawa jazdy oraz dowody osobiste, dyplomy potwierdzające zdobycie rozmaitych uprawnień i kwalifikacji zawodowych, jak również akty zawarcia związków małżeńskich czy urodzenia. Poza tym powinno się mu powierzyć tłumaczenia dokumentów bankowych, wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, rejestracji pojazdów czy umów cywilno-prawnych i kontraktów.

Jak zostać tłumaczem przysięgłym języka rosyjskiego?

Waga tłumaczonych dokumentów sprawia, iż na tłumaczu przysięgłym spoczywa ogromna odpowiedzialność. Dlatego aby wykonywać ten zawód, należy zdobyć odpowiednie uprawnienia. Tłumacz przysięgły winien być absolwentem studiów lingwistycznych, a w następnej kolejności zaliczyć egzamin państwowy, który potwierdzi jego umiejętności. Do rozpoczęcia pracy jako tłumacz przysięgły konieczne jest oprócz tego posiadanie obywatelstwa UE oraz pełna zdolność prawna.

Nasze dane adresowe:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]