Język, czas wykonania, typ przekładu – czynniki wpływające na cenę tłumaczeń

Potrzebujesz więcej wiadomości o cenniku tłumaczeń z języka ukraińskiego w Krakowie? Zajrzyj na tlumaczalnia.pl

Za sprawą otwarcia się Polski na rynki z większości państw świata wzrosło zapotrzebowanie na usługi translatorskie. Codziennie biura tłumaczeń wykonują setki poświadczonych i zwykłych tłumaczeń na bardziej bądź mniej znane języki, zarówno na zamówienie klientów indywidualnych, jak i najrozmaitszych firm.

Mimo, iż online łatwo znaleźć bezpłatne narzędzia do translacji, długo jeszcze nie wyręczą one zawodowych tłumaczy, bowiem skorzystanie z ich usługi jest nieraz niezbędne, przykładowo jeśli musimy przynieść uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu do sądu. W takich przypadkach zastanawiamy się, jak orientacyjnie wyliczyć koszt przekładu. Od czego wobec tego zależy koszt tłumaczeń?

Czas wykonania, język, rodzaj tłumaczenia – to kształtuje końcowy koszt usługi

Ostateczną cenę translacji tekstu kształtują wyliczone poniżej czynniki:
1. Kierunek translacji. Przekład na język polski jest praktycznie o wiele tańszy aniżeli tłumaczenie w drugą stroną.
2. Język, na który lub z którego potrzebujemy przełożyć dokument. Przekład z popularnych języków germańskich (szwedzki, niemiecki) czy romańskich (francuski, portugalski) będzie na ogół tańszy niż tłumaczenie z rzadziej spotykanych wśród tłumaczy języków słowiańskich (m.in. bułgarskiego, ukraińskiego, rosyjskiego) bądź wschodnioazjatyckich (japońskiego, koreańskiego).
3. Czas zrealizowania przekładu. Jak przy każdej usłudze, jeśli zamawiamy coś “na wczoraj” musimy przygotować portfel na wyższe ceny.
4. Poziom skomplikowania tłumaczenia bądź poruszane w tekście zagadnienia. Przekład umów handlowych, referatów medycznych czy prac naukowych wyceniana jest wyżej, dlatego że tłumacz musi dysponować nie tylko znajomością leksyki specyficznej dla konkretnej specjalizacji, ale również odpowiednią wiedzę, by właściwie rozumieć tekst wyjściowy i nie popełnić podczas przekładu niepożądanych błędów.

Przekład zwykły a uwierzytelniony

Warto podkreślić, że przekład wszelkiego rodzaju dokumentów jak prawo jazdy lub świadectwa szkolne (dyplom ukończenia studiów, zaświadczenie ukończenia szkolenia), musi dokonywać tłumacz przysięgły. Takie tłumaczenie nazywa się przysięgłym, gdyż tłumacz obowiązkowo poświadcza go pieczątką z numerem licencji tłumacza przysięgłego oraz swoim nazwiskiem, a informację o danym tłumaczeniu zapisuje w indeksie, w którym przypisuje mu odrębny numer identyfikacyjny, jak również oznacza czy tłumaczenie wykonane było z oryginału, kopii lub odpisu. Tłumacze przysięgli na ogół posiadają sztywny cennik za translację popularnych świadectw oraz dokumentów, z kolei w przypadku potrzeby zlecenia tłumaczenia poświadczonego innych dokumentów, cenę usługi wylicza się zawsze od długości tekstu finalnego (nie tego, z którego tłumaczymy). W tłumaczeniu poświadczonym jednostką rozliczeniową jest 1125 znaków ze spacjami, podczas gdy w przekładzie zwykłym jest to 1800 znaków.

Nasze dane adresowe:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]