Komu powierzyć izolację fundamentów i dlaczego to niezbędne?

Osłona fundamentów przed szkodliwym oddziaływaniem wody, wilgoci i chłodu jest jednym z najważniejszych etapów budowy solidnego, bezpiecznego budynku. Wilgoć penetrująca mury z czasem spowoduje osłabienia ich struktury, a wykwity pleśni oraz grzybów za czasem odbiją się negatywnie na samopoczuciu lokatorów.

Komu powierzyć realizację zabezpieczenia fundamentów?

Planując budowę obiektu, powinno się powierzyć opracowanie najlepszego sposobu hydroizolacji specjalistom, którzy mają wieloletnie doświadczenie nie tylko w zabezpieczaniu przed wodą nowych budowli, ale też w odnawianiu hydroizolacji w tych już ukończonych. Wiedzą oni, jakich pomyłek wystrzegać się oraz jakie technologie i produkty hydroizolacyjne sprawdzą się najlepiej w konkretnej sytuacji. Wszak wykorzystanie właściwych technologii izolacji fundamentów może różnić się w zależności, czy zamierzane jest wykonanie ścian i ław fundamentowych, fundamentów z bloczków betonowych czy też osadzenie budynku na płycie fundamentowej. Ważna jest też szczegółowa analiza warunków wodnych na obszarze, na którym planowana jest budowa. Za jej pomocą można sprawdzić czy nieodzowna jest izolacja przeciwwilgociowa (realizowana na gruntach, w które woda błyskawicznie wsiąka i nie spiętrza się przy fundamentach) czy może przeciwwodna (tam, gdzie pojawia się groźba podtopień lub grunt jest na tyle spoisty, że po deszczu fundamenty stoją w wodzie długi czas).

Metody hydroizolacji fundamentów

W zależności od typu fundamentów, do ich protekcje przed wilgocią stosuje się odmienne metody. Płytę fundamentową, na której na ogół stawia się budynki tam gdzie jest wyższy poziom wód gruntowych, można izolować od spodu przygotowując warstwę izolacji ciężkiej. Z kolei nową betonową ścianę fundamentową można pokryć powłoką uszczelniającej wyprawy cementowej, przy czym najkorzystniej zastosować ją zarówno na wewnętrznej, jak i zewnętrznej powierzchni. W przypadku ścian murowanych najlepiej zda egzamin użycie izolacji pionowej i poziomej, która zablokuje kapilarne przenikanie wody przez mury.

Wykonanie hydroizolacji fundamentów też powinno się powierzyć profesjonalistom, gdyż nagminnym błędem mniej doświadczonych ekip jest lekceważenie wytycznych wyszczególnionych w projekcie budowlanym (między innymi tych dotyczących wymogów i sposobów aplikacji materiałów hydroizolacyjnych) czy też użycie ich tanich substytutów, nie mających podobnych właściwości wodochronnych. Niepoprawne wykonanie prac czy wykorzystanie materiałów nieadekwatnych do poziomu obciążenia wilgotnością może skutkować, że będzie ona nieefektywna.