Ochrona osób i mienia

Zleć ochronę osób i mienia.

Sposobów zabezpieczania osób i mienia jest bardzo dużo. Jedną z nich jest zatrudnienie agencji ochrony osób i mienia. Z pomocy tego rodzaju agencji zdecydowanie najczęściej korzystają urzędy i właściciele przedsiębiorstw. Przybywa również osób prywatnych, które z pomocą profesjonalistów chcą chronić swój dobytek.

Ochrona osób i mienia: dlaczego warto korzystać z usług agencji?

Do najczęstszych zdarzeń o charakterze losowym, które mogą się przydarzyć właścicielowi przedsiębiorstwa w czasie, kiedy go nie ma, jest włamanie. Do włamania może dojść nie tylko w firmie, ale także w urzędzie. Rzecz jasna pracę potencjalnym włamywaczom można poważnie utrudnić, stawiając na antywłamaniowe okna i drzwi. Można także zakupić instalację alarmową. Wszystkie te zabezpieczenia istotnie utrudnią przestępcom wejście do budynku. Bezpieczeństwo urzędów i firm, ale także zatrudnionym w nich pracownikom oraz klientom, można zapewnić, korzystając z usług oferowanych przez agencję ochrony mienia i osób. Pracownikom agencji możemy powierzyć bardzo różne zadania. Mogą oni objąć ochraniany obszar dwudziestoczterogodzinnym monitoringiem, mogą też patrolować teren czy prowadzić ewidencję niepokojących zdarzeń, które zaobserwowano w budynku.

Ochrona osób i mienia – pozytywne strony dla przedsiębiorcy

Każdy pracodawca, w którego firmie zatrudnionych jest więcej niż 25 pracowników powinien każdego miesiąca opłacać obowiązkowe składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Agencja ochrony, która zatrudnia osoby niepełnosprawne, może natomiast otrzymać status Zakładu Pracy Chronionej. Firmy, które postawią na nadzór znajdujących się w ich posiadaniu obiektów przez taką właśnie agencję, mają prawo do skorzystania z ulg w płaceniu składek na PFRON. Zniżka ta może wynieść nawet 65%. Na skutek tego w skali roku na zmniejszeniu składek wpłacanych na PFRON można zaoszczędzić naprawdę wysokie kwoty.

Nasze dane adresowe:
Przedsiębiorstwo Usługowe SED-HUT S.A.
ul. Tadeusza Sendzimira 5
30-969 Kraków

Tel.: + 48 12 643 18 29
E-mail: [email protected]